RECURSOS PARA PROFES

Nesta páxina tentaremos ir poñendo recursos que nos parezan interesantes. Agradeceríamos a vosa colaboración. Si coñecedes páxinas interesantes compartilas con todos
    GRAZAS

             La ciencia es divertida
             Experimentos
            Generadores on line de material educativo

            Material educativo Junta Castilla - León

            Banco de imaxes e sonidos gratuito ( ministerio educación)

             Xerador de webquest. Titorial 

           Repositorio ABALAR